Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinde Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî...

Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi

Cezaevlerinin yönetimine, ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi. "Ceza...