BONODA KEŞİDECİNİN İMZASI OLMAMASINA RAĞMEN AVAL VEREN KİŞİ BORÇTAN SORUMLUDUR

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2019/12684 K. 2019/17224 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki...

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR KARARININ İPTALİ İSTEMİ

T.C.DANIŞTAY6. DAİREE. 2019/12421K. 2019/6397T. 25.6.2019 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Belirlenen Heyetteki Bilirkişilere...

TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVACILAR ADINA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ...

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas Numarası: 2020/9 Karar Numarası: 2020/2 Karar Tarihi: 19.02.2020 TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVACILAR ADINA DÜZENLENEN VERGİ...

65 Yaş Üstü Kişilere Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Bazı Hak ve Özgürlüklerin İhlali...

Olaylar Başvurucu, İçişleri Bakanlığının 21/3/2020 tarihinde tüm il valiliklerine gönderdiği 65 yaş üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların...

İŞÇİLİK ALACAKLARI – FAZLA MESAİ ALACAĞI

T.C.YARGITAY22. HUKUK DAİRESİE. 2017/23154K. 2019/14765T. 2.7.2019 İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Dava Dışı Olan ve Davacı Vekilince Davacı Şirketçe Satın...

RESMİ KIYAFETİN KİRLENMESİ NEDENİYLE SİVİL KIYAFETLE GÖREVE GİDİLMESİ

T.C.DANIŞTAY5. DAİREE. 2016/15918K. 2019/4129T. 12.6.2019 KINAMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya İsnat Edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet...

İRSALİYEDE İSMİ YAZAN KİŞİNİN ŞİRKET ÇALIŞANI OLMAMASI

T.C.DANIŞTAY15. DAİREE. 2013/6304K. 2018/8273T. 13.12.2018 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( 5510 S.K. Md. 102 Hükmü Uyarınca Tesis Edilen...

KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİ – EVLİLİK NEDENİYLE FESİH

T.C.YARGITAY9. HUKUK DAİRESİE. 2017/14500K. 2020/2329T. 17.2.2020 KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİ ( İşçinin Yaptığı Usulsüzlüklerle İlgili Soruşturma Başlatıldığı Davacının...

SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCUNDA VEFATI NEDENİYLE YAKINLARININ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ

T.C.YARGITAY21. HUKUK DAİRESİE. 2019/2310K. 2019/6538T. 5.11.2019 SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCUNDA VEFATI NEDENİYLE YAKINLARININ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( İş...