Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÖZEL TİYATROLARIN KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1)...