BİRLİK BAŞKANINA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!!!

Av. Çağrı Ayhan ŞENEL yazdı... Source link

Av. Öner BULUT – ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM

Özel Denetimin Süresi TTK’de, özel denetimin ne kadar bir süre içerisinde yapılıp...

SİGORTA İHALELERİNDE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

1. GİRİŞ Kamu ihaleleri ülkemizde özel sektör açısından her daim ilgi çeken bir alan olagelmiştir. İhale sürecinde istekliler...

Prof. Dr. Ersan ŞEN – Kamu Görevlilerine Mutlak Sorumsuzluk Tanınması

I. Giriş Anayasa Mahkemesi'nin 15 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı "Anayasa Mahkemesi Yıllık...

BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN KEFALET HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Banka genel kredi sözleşmesi (GKS), banka ve müşteri arasında doğrudan bir borç ilişkisi oluşturmamaktadır. Bu sebeple doktrinde...

Av. Furkan YÜNLÜ – LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ DAVASININ TARAFLARI

Özet: Haklı nedenlerden birinin varlığı halinde şirket ortaklarından her biri şirketin...

Av. Atilla ÖZEN – AVUKATLIĞA KABULDE ENGEL SUÇLAR, MEMNU HAKLARIN İADESİ VE BU KARARIN...

I- Avukatlığa kabulde engel suçlar 19.3.1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun...

Av. Uğur ASLAN – ALDATILAN EŞ DİĞER EŞLE BERABER OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAZMİNAT İSTEYEBİLİR...

ALDATILAN EŞ DİĞER EŞLE BERABER OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN (SEVGİLİDEN VEYA ALDATTIĞI...

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

Çağrı üzerine çalışma 4857 Sayılı İş Kanunu’nun (Bundan sonra ‘’İş Kanunu’’ olarak anılacaktır.) 14’üncü maddesinde düzenlenmiştir. İş...