Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de...

Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/9/2004 tarihli ve 25591 sayılı...

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/4/1984 tarihli ve 18369...

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak...

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu...