YENİDEN/TEKRAR KULLANILABİLİR AMBALAJLAR İÇİN DEPOZİTO SİSTEMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 05 Ağustos 2020...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamalarını geliştirerek düzenleyen “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”...

Sanayi Sicil Belgesi’nin Elektronik Ortama Taşınması 05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:32

SSBS’ de yapılan güncelleme çalışmalarının tanımlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi(e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Sayın Üyemiz,Ülkemiz Sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi...

KOBİ Gelişim Destek Programı Duyurusu 30 Temmuz 2020 Perşembe 13:00

Sayın Üyemiz;TOBB’dan gelen yazıda; KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim...

YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ ve FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER 29 Temmuz 2020...

Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemlerSayın Üyemiz;Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı...

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (YENİ İSTİHDAM PAKETİ)...

Sayın Üyemiz,Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda yer alan ve...

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI DUYURUSU 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:35

   Faaliyetlerine başladığı 2009 yılından bu güne kadar açmış olduğu mali ve teknik destek programları ile TR 52 Karaman-Konya Bölgesi’ne eş finansmanlar ile birlikte...

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJESİ-İHALE SÜREÇLERİ 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:09

Sayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 20.07.2020 tarih ve 34221550-622.03-6255 sayılı yazıda; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel...

2020/17 SAYILI GENELGE HK. 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07

Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 20.07.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin...

LİTVANYA’DA YER ALAN BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN LİSTESİ 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:01

İhracatçılarımızın Litvanya'da İşlemlerini Kolaylaştıracak Bazı Kurum ve Kuruluşların LinkleriSayın Üyemiz;Aşağıda Litvanya'ya ihracat ve yatırım yapmak isteyen firmalar için çeşitli kurum ve kuruluşların linkleri ile...

37.DÖNEM GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ GÜNDEMİ 24 Temmuz 2020 Cuma 16:39

Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Türkiye - Avrupa Birliği 37. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) Toplantısı'nın Ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.Bahse...