İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 02/09/2020

 

Konu : Yaylapınar Mahallesi’nde Uygulama İmar Planı yapılması.

Yaylapınar Mahallesinde, Antalya Çevreyoluna cephe ve çevresini kapsayan alanda onaylı 1/5000 Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı ile ilgili belediyemiz plan değişikliği teklifinin, komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Kozağaç Mahallesi M28-B-19-C-4-A pafta 27221 ada 1 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

Kozağaç Mahallesi,  M28-B-19-C-4-A pafta, 27221 ada 1 parsel Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanına isabet etmektedir. Rekreasyon alanında Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı oluşturulması ile ilgili TÜRKSAT A.Ş’nin plan değişikliği teklifinin, komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Ateşbaz Veli Mahallesi M28-B-15-D-3-D pafta 2412 ada 189 ve 190 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

Ateşbaz Veli Mahallesi, M28-B-15-D-3-D pafta 2412 ada 189, 190 parseller Uygulama İmar Planında konut alanına isabet etmektedir. Konut alanı ve kuzeyinde yer alan Park ve Yol alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa Ödemiş’in plan değişikliği teklifinin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle komisyonumuzca uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

Konu : Köyceğiz Mahallesi’nde Uygulama İmar Planı yapılmasına

 Köyceğiz Mahallesi, M28-B-14-D-4-B, M28-B-14-D-3-A, M28-B-14-D-3-B, M28-B-14-D-2-C paftalara isabet eden, güneyde Köyceğiz caddesi, kuzeyde Necmettin Erbakan Üniversitesi, doğuda Huzurevi ve batıda Maddi sokak ile sınırlı bölgede Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı ile ilgili Belediyemiz plan değişiklik teklifinin, komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu: Alakova Mahallesi M29A21C1A pafta 23059 ada 5 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Alakova Mahallesi, M29-A-21-C-1-A pafta, 23059 ada, 5 parsel imar planında Sosyal Tesis (Yurt) Alanında kalmaktadır. Sosyal Tesis (Yurt) Alanında yoğunluğun E=0.50’den E=1.00’e ve kat yüksekliğinin 2 kattan 5 kata çıkarılması ile ilgili, Aybahçe Parseller Cami ve Kuran Kursu Yap. ve Yaş. Derneğinin talebi ile ilgili belediyemiz plan değişikliği teklifi değiştirilerek, yoğunluğun E=0.50’den E=1.00’e, kat yüksekliğinin 2 kattan 3 kata çıkarılması ve ‘‘Emsal değerinin 0.25’lik kısmı bodrum veya çatı katta kullanılacaktır.’’ plan notunun ilave edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

Konu: Hatıp Mahallesi M28-B-24-D-1-A pafta 27720 ada 9 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Hatıp mahallesi, M28-B-24-D-1-A pafta 27720 ada 9 parsel Uygulama İmar Planında konut ve yol alanına isabet etmektedir. Yol güzergâhında düzenleme yapılması ile ilgili Hasan Hüseyin Uçkun’un plan değişikliği teklifinin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle komisyonumuzca uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait hisse ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait hissenin trampa edilmesi.

 

Meclis’in 01/09/2020 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen 12.657,59 m² yüzölçümlü 41291 ada 1 nolu parseldeki 35044/1265759 oranındaki (350.44 m²) Meram Belediyesi hissesinden 20223/1265759 oranındaki (202,23 m²) hisseyi, 3.297,30 m² yüzölçümlü 41287 ada 2 nolu parseldeki 30061/329730 oranındaki (300,61 m²) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne ait hissenin tamamının trampa edilmesi konulu teklif incelenmiştir. Söz konusu trampa işlemini incelemek üzere süre istenmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.

 

Konu: Güneydere Mahallesi’nde bulunan taşınmazın satışı, trampa edilmesi ya da 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneydere Mahallesi 135 ada 5 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışının yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesine istinaden 10 yıla kadar kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait 1 Mahallede bulunan parselin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi.

Mülkiyeti belediyemize ait olan Meram İlçesi, 1 Mahalle, 2543 ada 503,18 m² yüzölçümlü 39 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin d bendine istinaden 17/08/2025 tarihine kadar Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 03/09/2020

 

Konu: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği.

 

            Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin komisyonumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir.Source link

reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz